• عنوان رسمی شرکت : آذرین بارو
  • نوع شرکت : سهامی خاص
  • شماره ثبت : 153894
  • تاریخ تاسیس : 1378/5/30
  • شناسه ملی : 10101966658
  • پست الکترونیکی : Info@azarinbaroo.com
  • گواهینامه های اخذ شده : پایه پنج در رشته ساختمان -- پایه پنج در رشته راه و ترابری
بالا