اطلاعات تماس

    نشانی دفتر مرکزی  :

تهران ، بزرگراه رسالت ، ابتدای بنی هاشم ، کوچه اول ، پلاک ۲ ، واحد شماره ۲

    کد پستی  :              ۱۶۶۳۶۱۳۶۴۱

    تلفن  :                   ۳۱-۲۲۳۳۰۱۲۸ 

    دورنگار  :                 ۲۲۳۳۰۱۳۱

از طریق فرم تماس زیر با ما در ارتباط باشید
بالا